50% energibesparelse bidrager til den grønne profil