SCM Superset kehler – ny teknologi i høvleprocessen